Visning

Bildskärmen visar reklambudskapen växlande med perioder om 5-10 sekunder för varje, i en serie med de olika reklambudskap som visas. Efter att serien visats så börjar den om kontinuerligt. Om man köper 3,33 % av tiden som är standard, så är köparen garanterad minst 1/30 del av tiden. Men om det är t.ex. 12 budskap bokade samtidigt så får reklamköparen 1/12 av tiden på skärmen.

Reklambudskapen kan läggas in så att kunden får flera perioder efter varandra med samma/olika reklambudskap eller visas flera gånger under serien om kunden önskar köpa större andel garanterad tid på skärmen.  Bildskärmen är igång större delen av dygnet.

 

 


Telefon: 073-8995123 - Roslagstullsskärmen © 2012